Elmegårdens Jagt er en forening

Dette betyder, at der skal tegnes et støttemedlemskab for at deltage i vildtarrangementer mm. Dette sker automatisk ved tilmelding til et af Elmegårdens Jagt's arrangementer via hjemmesiden. Oftest vil støttemedlemskabet være inkl. I prisen på arrangementet med mindre andet fremgår.

Vigtig information:

 1. Et støttemedlemskab koster 1,00 kr. pr arrangement i 2014.
 2. Et støttemedlemskab er kun gældende for det ene arrangement der er købt reservation til.
 3. Et evt. overskud vil blive brugt til at skaffe bedre vilkår for vildtet og jagten.

Bedre vilkår for vildtet.

Bedre vilkår er bl.a. lig med flere planter og insekter til agerhøns og fasaner, flere grønne planter målrettet haren og vinterfoder til alle vildtarter på terrænet.

 • Handling.
  Dette sker ved at plante målrettet for vildtet, udsætte flere moderdyr til at optimere på fasan og vildtbestanden og plante planter i hegn og markområder som kan give foder i vinterhalvåret på naturlig vis. Der vil tillige blive fodret for agerhøns og fasaner alle årets 12 mdr.
 • Insektvolde.
  I nogle af hegnene som afgrænser markerne, står disse hegn på volde. På nogle af disse volde vil blive buske og træer som ikke giver føde for vildtet blive fjernet og disse vil i stedet blive omdannet til insektvolde i stedet. Insektvoldene har til formål at skaffe mulighed for reddepladser til fasan og agerhøns, men også at sikre de livsvigtige insekter som især agerhønskyllingerne er afhængige af.
 • Hunde.
  Hunde er sammen med deres ejer meget velkomne til at gå på terrænet, men de SKAL være i snor af hensyn til rugende høner og harens killinger som kan ligge og trykke sig i det lange græs. Personer som ikke har deres hund i snor vil blive bortvist.
 • Foderstande/tønder.
  Det er ikke tilladt at komme for nær eller røre ved foderforanstaltninger i terrænet. Agerhøns vil i redetiden ofte foretrække at lægge sine æg i nærheden af en fodertønde og det er derfor af største vigtighed, at hun ikke forstyrres på reden i rugetiden.
 • Søerne ved Damager.
  fra 1. maj 2014 er det ikke længere tilladt at fiske i den bagerste sø på grund af vildtet. Søen er til de ynglende og udsatte fugle. De tåler ikke at der kommer forstyrrelser. De som ruger flyver af rederne og kommer ikke tilbage på disse før folk er gået. Så hvis man fisker i søen vil æggene i rederne blive kolde og ællinger mfl. Vil dø i ægget. Der må dog stadig gerne fiskes i den første sø.
 • Andet.
  Er du jæger og ikke har dit eget jagtterræn vil du kunne købe dig en jagt hos os. Derved får du ikke bare muligheden for at komme på jagt, men du støtter os i arbejdet med ovenstående. Og sammen med til at skabe et attraktivt terræn hvor alle har mulighed for at få en dejlig naturoplevelse. Du kan låne en hund af os eller vi kan tage med dig.
 • Appel.
  Så når du bevæger dig rundt i terrænet. Vær sød og respekter de regler vi har synliggjort her.

Efterårsjagt på Elmegårdens jagtarealer

Der afholdes 3 efterårsjagter på Elmegårdens arealer.

 • 1 købejagt (drivjagt på ænder og agerhøns)
 • 1 andejagt på opfløj i den bagerste sø ved Elmegården
 • 1 familiejagt.

Derudover sælges et antal ande, due- og gåsejagter arrangeret som trækjagter. Se mere under vores jagter.

 • Andejagterne er fortrinsvis aftentræk ved å og søer/vandhuller.
 • Gåsejagterne vil fortrinsvis morgentræk med lokkere.
 • Duejagterne vil fortrinsvis være formiddagsarrangementer fra skjul i hegn/remisse og med duelokkere på marken.
 • På ande- og gåsejagterne vil der højest kunne deltage 4 personer pr jagt.
 • På duejagterne vil der alt efter hvorledes duerne flyver være 2 skjul sat op for maks. 2 personer i hvert skjul.

På de 2 efterårsjagter kan der deltage 18 jægere. Der jages hvad jagtloven tillader med undtagelse af råvildt, fasanhøner og harer. Egen hund må medbringes (aftales ved tilmelding).

Efterårets 1 drivjagt afsluttes med en vildtmenu i Elmegårdens forsamlingshus. Det vil være muligt at invitere partner med til dette arrangement mod en merpris idet denne aften er et åbent arrangement. Læs mere under vildtarrangementer.

INGEN UDSATTE FUGLE. (sådan da)

Jagterne vil foregå på Elmegårdens arealer og andre lejede områder. Jagterne vil være en kombination af forskellige jagtformer, bla. jagt på opfløj og drivjagter hvor der sættes poster ud på strategiske steder i terrænet. Vi siger at der ikke er udsatte fugle, og det er ikke helt korrekt. Da det er vores 1. år som jagtlejer, har vi lagt meget arbejde i at skabe en naturlig bestand af især hare, agerhøns og fasaner. Dette har dog krævet, at vi har, måtte investere en del i indkøb af avlsfugle og biotopbehandling. Men målet er på sigt, at bestanden fra 2016 i overført betydning vil være bæredygtig og selvsupplerende. Dette forudsætter dog, at de forskellige tiltag lykkes.

Hvis du forventer en jagt med en stor parade, så er det ikke disse jagter du skal bestille.

Men er det en dag med en flot natur, dejlige omgivelser og god mad i forsamlingshuset, så er du kommet på den helt rigtige jagt. Forventet afskydning 10 - 35 stykker vildt.

Dagsprogram for drivjagten:

kl. 11.00 formiddagskaffe i Elmegårdens lade.
Kl.ca.12.00 Parole på plænen ved forsamlingshuset.
kl.ca.12.45 Andejagt på opfløj ved søen.
Kl.ca.13.00 samling ovenfor søen, pause og drikkepause. Regner det kører /går vi over i laden.
kl.ca.13.30 Jagt på det resterende terræn efter agerhøns mm.
kl.ca.16.00 Afslutning med parade på plænen ved Forsamlingshuset.

Konto oplysninger

Skal du overføre manuelt til vores konto, skal du bruge følgende kontooplysninger. Husk at angive bestillingsnr. / ordrenr. på din overførsel.

Bank: Nordea Danmark
Regnr. 2208
Kontonr: 0746 475 306
IBAN: DK6120000746475306
SWIFT: NDEADKKK