Elmegårdens Jagt er en forening

Dette betyder, at der skal tegnes et støttemedlemskab for at deltage i vildtarrangementer mm. Dette sker automatisk ved tilmelding til et af Elmegårdens Jagt's arrangementer via hjemmesiden. Oftest vil støttemedlemskabet være inkl. I prisen på arrangementet med mindre andet fremgår.

Vigtig information:

 1. Et støttemedlemskab koster 1,00 kr. pr arrangement i 2014.
 2. Et støttemedlemskab er kun gældende for det ene arrangement der er købt reservation til.
 3. Et evt. overskud vil blive brugt til at skaffe bedre vilkår for vildtet og jagten.

Bedre vilkår for vildtet.

Bedre vilkår er bl.a. lig med flere planter og insekter til agerhøns og fasaner, flere grønne planter målrettet haren og vinterfoder til alle vildtarter på terrænet.

 • Handling.
  Dette sker ved at plante målrettet for vildtet, udsætte flere moderdyr til at optimere på fasan og vildtbestanden og plante planter i hegn og markområder som kan give foder i vinterhalvåret på naturlig vis. Der vil tillige blive fodret for agerhøns og fasaner alle årets 12 mdr.
 • Insektvolde.
  I nogle af hegnene som afgrænser markerne, står disse hegn på volde. På nogle af disse volde vil blive buske og træer som ikke giver føde for vildtet blive fjernet og disse vil i stedet blive omdannet til insektvolde i stedet. Insektvoldene har til formål at skaffe mulighed for reddepladser til fasan og agerhøns, men også at sikre de livsvigtige insekter som især agerhønskyllingerne er afhængige af.
 • Hunde.
  Hunde er sammen med deres ejer meget velkomne til at gå på terrænet, men de SKAL være i snor af hensyn til rugende høner og harens killinger som kan ligge og trykke sig i det lange græs. Personer som ikke har deres hund i snor vil blive bortvist.
 • Foderstande/tønder.
  Det er ikke tilladt at komme for nær eller røre ved foderforanstaltninger i terrænet. Agerhøns vil i redetiden ofte foretrække at lægge sine æg i nærheden af en fodertønde og det er derfor af største vigtighed, at hun ikke forstyrres på reden i rugetiden.
 • Søerne ved Damager.
  fra 1. maj 2014 er det ikke længere tilladt at fiske i den bagerste sø på grund af vildtet. Søen er til de ynglende og udsatte fugle. De tåler ikke at der kommer forstyrrelser. De som ruger flyver af rederne og kommer ikke tilbage på disse før folk er gået. Så hvis man fisker i søen vil æggene i rederne blive kolde og ællinger mfl. Vil dø i ægget. Der må dog stadig gerne fiskes i den første sø.
 • Andet.
  Er du jæger og ikke har dit eget jagtterræn vil du kunne købe dig en jagt hos os. Derved får du ikke bare muligheden for at komme på jagt, men du støtter os i arbejdet med ovenstående. Og sammen med til at skabe et attraktivt terræn hvor alle har mulighed for at få en dejlig naturoplevelse. Du kan låne en hund af os eller vi kan tage med dig.
 • Appel.
  Så når du bevæger dig rundt i terrænet. Vær sød og respekter de regler vi har synliggjort her.